Kezdőlap

Sok édesanya számára fontos kérdés, hogy a gyermekkel töltött első hónapok, évek után van-e lehetősége választani az otthon maradás vagy a munkavállalás között. A gyermekintézmények túlzsúfoltak, így nagy létszámú csoportokban működnek, mégis sok felvételi kérelmet kell helyhiány miatt visszautasítani. A hiányzó férőhelyek pótlására szolgálhat a családi bölcsőde, mely egészen pici: 20 hetestől óvodás korig fogad gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy bölcsőde helyett családi bölcsődében is megoldható a gyerekek életkoruknak megfelelő nappali felügyelete és étkeztetése.

Ezt a szükségletet figyelembe véve hoztuk létre az egyházi fenntartású, de felekezetközi NAPRAFORGÓ CSALÁDI BÖLCSŐDE intézményét. A város szívében csendes, hangulatos környezetben, az imaház közvetlen szomszédságában, (azzal osztatlan telken-vagyis hatalmas füves-virágos udvarral) szeretetteljes, családias légkörben működő bölcsőde mottója:

„Megkülönböztetett figyelem – Tudatos törődés”

Mivel -nagy örömünkre- a szülők és gyermekek elégedettsége, és az állandósult nagyobb kereslet miatt igény merült fel még egy bölcsőde kialakítására,így jött létre a Csipet Csapat Csaldi bölcsöde is – helyileg ugyanabban a házban, ugyanolyan feltételekkel, engedéllyel.

Küldetésünk:
Az általános, bibliai alapokon álló erkölcsi értékeket éppúgy szeretnénk közvetíteni, mint a céltudatos, értékes, sikeres élet megélésének fontosságát.

Személyre szóló, differenciált bánásmóddal kívánunk hozzájárulni a gyermekek személyiségének kibontakozásához.
A gondjainkra bízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, kiegyensúlyozott, emberséges ember legyen, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte.A gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével biztosítani az értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges, derűs, kiegyensúlyozott hátteret, körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat.

Célunk, hogy a bölcsődét, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyermekek, ahol együtt vannak kicsik és felnőttek, egymásra kölcsönösen odafigyelve, egymást segítve.

Mivel bölcsődéink szolgáltatások a családok részére, ezért a szülők elsődleges szerepét elismerve és véleményüket komolyan véve működünk.