Foglalkozások

A működési engedéllyel rendelkező intézményeink leginkább egy jól funkcionáló sokgyermekes családhoz hasonlítanak (a létszám A Csipet Csapatban legfeljebb 7 fő, a Napraforgóban legfeljebb 5 fő), ahol az 1-3 éves gyerekek otthonos környezetben, meleg, barátságos légkörben élnek. A szülői feladatokat tapasztalt, szakképzett gondozónők látják el (a Csipet Csapatban egyikük magyar szakos tanár és fejlesztő pedagógus, a másik képzett dajka, a Napraforgóban pedig matematika-angol szakos). Ez is lehetővé teszi a gyerkőcök számára, hogy egyéniségüknek és szükségleteiknek megfelelő módon és ütemben fejlődjenek képességeik. Mindezt az étkeztetés, játék, gondozási tevékenységek és a különböző foglalkoztatások keretein belül valósítjuk meg.

Napirend :
8.00 – 8.30 Érkezés a családi napközibe

8.30 – 9.00 Reggeli

9.00 – 9.10 Tisztálkodás, egészségnevelés

9.10 – 10.00 Játékos tevékenységek kezdeményezése a heti rend szerint

10.00 – 10.30 Mosdó-használat, tízórai

10.30 – 11.30 Játékos tevékenységek a szabad levegőn

11.30 – 11.45 Kézmosás, terítés

11.45 – 12.30 Ebéd

12.30 – 12.45 Mosdó-használat, egészségnevelés

12.45 – 13.00 Mese, elcsendesedés

13.00 – 15.00 Pihenés, alvás

15.00 – 15.30 Uzsonna (pénteken uzsonna után haza menés)

15.30 – 16.00 Szabad játék, amíg a szülő odaér

Heti rend:
Hétfő: Ficánkoló

Mozgunk! Kúszunk – mászunk, gurulunk, hempergőzünk, labdázunk, kergetőzünk pancsolunk, úszunk együtt a társainkkal és kipróbáljuk, hogy’ csinálják ezt az állatok.

Kedd: Csilingelő – dúdoló

Főszerep jut a ritmusnak, énekeknek, mondókáknak, és a zenének. A természetről, az emberekről, „a világ dolgairól” szóló hagyományőrző népi dallamok, versikék, mondókák éppúgy szerepelnek a „repertoárban”, mint a már klasszikusnak számító Halász Jutka, Grillus Vilmos és más előadóművészek által megismertetett gyerekdalok. Ekkor van lehetőség zenehallgatásra és az „első nagy találkozásra” a hangszerekkel (síppal, dobbal, nádihegedűvel, furulyával, cintányérral, xilofonnal stb.) is. Természetesen mindezt aktívan, sok mozgással, mutogatással, tánccal.

Szerda: Maszatoló

Ez a „kézművesség napja”. Beletartozik a már meglévő ismeretek gyakorlása éppúgy, mint az új dolgok aktív felfedezése. Keretében hajtunk-gyűrünk, gombolunk, kötözünk, gyurmázunk, maszatolunk, festünk, mintázunk, zsírkrétázunk, rajzolunk, építünk, kockázunk, ragasztunk.

Csütörtök: Felfedező

Ekkor vagyunk a legkíváncsibbak. Mindent tudni akarunk önmagunkról, a szüleinkről, családunkról, szűkebb- és tágabb környezetünkről, a dolgok működéséről, alkotóelemeiről, az egészséges életmódról. Érdekel mindez bármely formában: leskelődés, szemlélődés, mese, bábjáték, fantázia- és szerepjáték, videózás stb.

Péntek: Társalkodó

A társas tevékenység ideje, amikor tanulunk hallgatni (a másikra odafigyelni) éppúgy, mint beszélni (érzéseinket, gondolatainkat, ötleteinket, megosztani a többiekkel). Megismerjük – kipróbáljuk azt is, hogyan szólnak, viselkednek az állatok, a fák, az időjárás stb.